K
L
O
K
K
A
N
E
R
T
F
E
M
K
V
A
R
T
I
N
P
Å
O
V
E
R
H
A
L
V
E
F
I
R
E
T
T
O
M
F
E
M
Å
T
T
E
S
E
K
S
J
U
N
I
T
O
L
V
H
E
L
G
S
T
I
T
R
E
L
L
E
V
E
L
U
N
S
J